Nasze dane

Autorem i właścicielem projektu jest firma:

Event Loop Developments
Krzywoustego 111/6
51421 Wrocław
Polska (Poland)
NIP: 754-255-64-18
REGON: 532238853

Konto bankowe:

Bank Rozwoju Eksportu SA O/Łódź
Wydział Bankowości Elektronicznej
50 11402004 00003102 24926215