Podstawowe parametry konfiguracji

Adres serwera SMTP: yn.pl

Adres serwera POP3: yn.pl

SSL dla serwera SMTP: włączony - port 25, STARTTLS

SSL dla serwera POP3: włączony - port 995, TLS

SMTP-AUTH: włączony

Certyfikat do szyfrowanych protokołów: tutaj