Podczas pobierania poczty pojawia się błąd "connection refused"

Błąd pojawia się kiedy program pocztowy nie może nawiązać komunikacji z serwerem poczty przychodzącej - POP3.

Najczęstszym powodem występowania błędu jest źle ustawiony adres serwera poczty przychodzącej lub niewłączenie SSL w opcjach pobierania poczty. Skonsultuj się z dokumentacją, jak włączyć SSL dla protokołu POP3 (port 995) i jak skonfigurować serwer w Twoim programie pocztowym.