Podczas łączenia z serwerem pojawia się błąd niezgodności certyfikatów

Zaimportuj certyfikaty do swojego programu pocztowego.