Netscape Mail

  • Wybierz swoje konto i kliknij "View settings for this account",
  • W oknie "Mail & Newsgroups Account Settings" wybierz "Outgoing Server (SMTP)" i zaznacz "Use name and password",
  • W oknie "Use Name" wpisz swój login.