Microsoft Outlook 2002 (SSL)

  • Z menu wybierz Narzędzia > Konta email...,
  • Zaznacz opcję "Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail" i kliknij "Dalej".
  • W opcjach pod zakładką "Poczta" wybierz swoje konto i kliknij "Właściwości",
  • W ostatniej zakładce "Zaawansowane" włącz opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" dla "Poczta wychodząca (SMTP)" oraz "Poczta przychodząca (POP3)"

Dla pierwszej opcji port powinien pozostać niezmieniony (wartość 25), dla drugiej powinien automatycznie zmienić się na wartość 995.